Radiotelefony cyfrowo-analogowy w standardzie ETSI DMR Hytera PD685

Seria PD6 Hytera to świeży powiew w komunikacji radiowej. Lekka metalowa obudowa oraz obsługa łączności cyfrowej i analogowej sprawiają, że radiotelefony przenośne z serii PD6 to idealne urządzenia dla profesjonalistów oczekujących pewnej i niezawodnej łączności

Główne cechy

Małe, lekkie, smukłe i wytrzymałe

Radiotelefony z serii PD6 mają tylko 27 mm grubości i są szczególnie kompaktowe. Obudowy wykonane są z wysokiej jakości stopów metali oraz aluminium i ważą tylko 290 g (PD605) lub 310 g (PD655/PD685), co zapewnia wysoki komfort noszenia nawet podczas długich operacji. Radiotelefony są wodo i pyłoszczelne (norma IP67) co umożliwia ich wykorzystywanie w każdych warunkach.

Długi czas pracy akumulatorów

Dostarczane akumulatory litowo-jonowe 1500 mAh zapewniają radiotelefonom doręcznym z serii PD6 co najmniej 16-godzinny czas działania w trybie cyfrowym. Natomiast z dostępnym opcjonalnie akumulatorem 2000 mAh nawet do 20 godzin.

Szczególne wykorzystanie spektrum częstotliwości

Seria PD6 może być używana w trybach TDMA Direct Mode i Pseudo Trunk. Ob- łożenie dostępnej szerokości pasma podwójną liczbą kanałów powoduje znaczne odciążenie przy zastosowaniu systemów łączności radiowej DMR. Jest to szczególnie ważne w przypadku postępującego braku dostępnych częstotliwości. Dodatkowy kanał umożliwia także skorzystanie z dodatkowych funkcji, np: transmisja danych GPS.

Rozszerzony zakres częstotliwości

Zakres częstotliwości UHF obejmuje pracę od 400 MHz do aż 527 MHz.

Obsługa analogowej i cyfrowej łączności radiowej

Seria PD6 została stworzona zgodnie ze standardem ETSI dla cyfrowej łączności radiowej Digital Mobile Radio (DMR). Radiotelefony doręczne są zgodne z konwencjonalnym standardem DMR i mogą być dodatkowo używane w trybie analogowym. Sprawia to, że radiotelefony z serii PD6 są idealnym wyborem przy przejściu do cyfrowej łączności radiowej.

Pozostałe funkcje (wybór)

-Każdy radiotelefon z serii PD6 jest dostępny również w wersji z GPS. Wersje z GPS obsługują aplikacje AVL.

-Szyfrowanie algorytmem szyfrującym ARC4 (40 bitów) według DMRA lub opcjonalnymi algorytmami AES128 i AES256 (128 i 256 bitów)

-Interfejs rozszerzeń dla aplikacji

-Funkcja Man-Down i czujnik bezruchu (opcjonalnie)

-Funkcja wypożyczania

-Wszechstronne połączenia głosowe: połączenie indywidualne, połączenie grupowe, połączenie do wszystkich, połączenie alarmowe.

Radiotelefony Hytera DMR są w pełni zgodne z normą DMR     ETSI-TS102 361.

Potwierdzeniem są niezależne testy interoperacyjności przeprowadzone przez Stowarzyszenie DMR (DMR Association).

Certyfikaty do pobrania ze strony Stowarzyszenia DMR

Ogólna specyfikacja:

Dane ogólne
Zakres czêstotliwoœci VHF: 136 – 174 MHz
UHF: 400 – 527 MHz
Obs³ugiwane tryby pracy • DMR Tier II wed³ug ETSI TS 102 361-1/2/3
• Simulcast
• XPT Digital Trunking
• Analogowy
Liczba kana³ów 1024
Liczba stref 3 (PD605), 64 (PD665 / PD685)
Raster kana³owy 12,5 / 20 / 25 kHz (analogowy)
12,5 kHz (cyfrowy)
Napiêcie robocze 7,4 V (nominalne)
Akumulator  standardowy 1500 mAh (akumulator litowo-jonowy)
Czas pracy akumulatorów (cykl pracy 5-5-90, du¿a moc
wyjœciowa nadajnika, akumulator standardowy)
ok. 11 godzin (tryb analogowy)
ok. 16 godzin (tryb cyfrowy) przy 1500 mAh ok. 20 godzin (tryb cyfrowy) przy 2000 mAh
Stabilnoœæ czêstotliwoœci ± 0,5 ppm
Impedancja anteny 50 Ω
Wymiary (wys. × szer. × g³.) (bez anteny) 119 × 54 × 27 mm (PD605)
122 × 54 × 27 mm (PD665 / PD685)
Masa (z anten¹ i akumulatorem standardowym) ok. 290 g (PD605)
ok. 310 g (PD665 / PD685)
Programowalne przyciski 1 (PD605)
6 (PD665)
3 (PD685)
Wyœwietlacz LCD (PD665 / PD685) 160 × 128 punktów, 65 536 kolorów,
1,8 cala, 4 wiersze
Warunki œrodowiskowe
Zakres temperatur roboczych – 30 °C do + 60 °C
Temperatura przechowywania – 40 °C do + 85 °C
Wy³adowania elektrostatyczne IEC 61000-4-2 (klasa 4),
±8 kV (styk), ±15 kV (powietrze)
Ochrona przed py³em i wilgoci¹ IP67
OdpornoϾ na upadki i wibracje MIL-STD-810 C/D/E/F/G
Wzglêdna wilgotnoœæ powietrza MIL-STD-810 C/D/E/F/G
GPS  (opcjonalnie)
Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) zimny start < 1 minuta
Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) ciep³y start < 10 sekund
Dok³adnoœæ pozioma < 10 m
Nadajnik
Moc nadawcza VHF: 1 / 5 W
UHF: 1 / 4 W
Modulacja 11 K0F3E przy 12,5 kHz
14 K0F3E przy 20 kHz
16 K0F3E przy 25 kHz
Cyfrowa modulacja 4FSK 12,5 kHz (tylko dane): 7K60FXD 12,5 kHz (dane i mowa): 7K60FXW
Sygna³y zak³ócaj¹ce i zniekszta³ce- nia fali podstawowej – 36 dBm (< 1 GHz)
– 30 dBm (> 1 GHz)
Ograniczenie modulacji ± 2,5 kHz przy 12,5 kHz
± 4,0 kHz przy 20 kHz
± 5,0 kHz przy 25 kHz
Odstêp od poziomu szumów w³asnych 40 dB przy 12,5 kHz
43 dB przy 20 kHz
45 dB przy 25 kHz
T³umienie kana³u s¹siedniego 60 dB przy 12,5 kHz 70 dB przy 20/25 KHz
Czu³oœæ audio + 1 dB do – 3 dB
Wspó³czynnik zniekszta³ceñ audio ≤ 3 %
Typ Digital-Vocoder AMBE +2™
Odbiornik
Czu³oœæ  (analogowa) 0,22 μV (12 dB SINAD)
0,22 μV (typowa) (12 dB SINAD)
0,4 μV (20 dB SINAD)
Czu³oœæ (cyfrowa) 0,22 μV / BER 5 %
T³umienie kana³u s¹siedniego
TIA-603 ETSI
60 dB przy 12,5 kHz/70 dB przy 20/25 kHz
60 dB przy 12,5 kHz/70 dB przy 20/25 kHz
Intermodulacja
TIA-603 ETSI
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz
65 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz
T³umienie sygna³ów zak³ócaj¹cych
TIA-603 ETSI
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz
Stosunek sygna³u do szumu (S/N) 40 dB przy 12,5 kHz
43 dB przy 20 kHz
45 dB przy 25 kHz
Moc wyjœciowa audio 0,5 W
Wspó³czynnik zniekszta³ceñ audio ≤ 3 %
Czu³oœæ audio + 1 dB do – 3 dB
Przewodowa emisja zak³óceñ < – 57 dBm

 

Wszystkie informacje techniczne zostały fabrycznie przetestowane zgodnie z odpowiednimi standardami. Z powodu stałego rozwoju produktu zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.